Een taalspelletje met de rekenregels

Meneer Van Dale heeft meer met taal dan met rekenen. Als het over taal gaat, heeft hij meestal het antwoord wel. Maar, als het over rekenen gaat, moest hij op antwoord wachten. Moest, want hij heeft blijkbaar antwoord gekregen. Of hij had geen zin meer in het wachten. Hoe dan ook, het ezelsbruggetje geldt niet meer. Al sinds 1992 niet meer. Omdat computers er niet mee om konden gaan, of zoiets.

Er zijn nieuwe regels. Ik vind ze (net als de vorige) nogal makkelijk te onthouden. Je begint met het moeilijkste -dan heb je dat maar alvast gehad- en daarna het moeilijkste wat nog over is, oftewel het 1-na-moeilijkste. Je eindigt met het makkelijkste. En bewerkingen die tegengesteld zijn aan elkaar zijn gelijkwaardig.
En natuurlijk hebben haakjes voorrang. Dat zijn een soort zwaailichten met sirenes.

Dus:
  1. Haakjes
  2. Machtsverheffen en Worteltrekken
  3. Vermenigvuldigen en Delen
  4. Optellen en Aftrekken
Er zijn al ezelsbruggetjes voor. Volgens mij heb je die eigenlijk helemaal niet nodig. Maar ik heb toch leukere bedacht (al zeg ik het zelf):
Het Wachten, Meneer, Dat Vrat Aan Ons.
Het Wachten, Meneer Van Dale: Over Afgelopen! 
Het Was Meneer Van Dale Allang Onverschillig. 
Hij Wilde Meneer Van Dale Onmiddellijk Antwoorden. 
Helaas komt de gelijkwaardigheid er niet in naar voren, maar over die sloot kun je wel springen zonder bruggetje lijkt me.

Zo, nu heb ik een antwoord iedere keer als er op fb weer zo'n simpel rekensommetje langskomt. Leukere ezelsbruggetjes hoor ik graag.
"... dat de spelling een aangelegenheid is, waarvoor in het algemeen slechts een zeer geringe belangstelling bij het Nederlandsche volk bestaat."

De redactie van mijn geliefde encyclopedie stond, ongeveer halverwege de serie, voor een dilemma: oude spelling handhaven of overgaan op de nieuwe? Ze besloten hun klanten mee te laten beslissen. In deel VII stopten ze een briefkaart met de vraag welke spelling de voorkeur genoot. In deel VIII zat onderstaand inlegvel.

Ik stuitte erop op zoek naar Halley, ook een geweldige figuur, maar dat is nu off-topic.

De oude spelling was de 'spelling-De Vries en Te Winkel' in Nederland ingevoerd in 1883, maar al zo'n twintig jaar eerder ontworpen voor het WNT (Woordenboek der Nederlandsche taal). De nieuwe spelling 'spelling-Marchant' werd ingevoerd in 1934 en was het resultaat van de zoektocht naar een compromis tussen de Nederlandse spelling en de spelling van Zuidelijk Afrika (spelling-Kollewijn).

Deel VIII, het deel met het inlegvel is uit 1935.
Ze hebben de oude spelling gehandhaafd. Ondanks of misschien wel door de lage respons concludeert de redactie: "Het blijkt dus uit deze lijst, dat de aandrang tot spellingwijziging voornamelijk van onderwijskringen uitgaat en dat in de maatschappij zelf daarvoor nauwelijks eenige belangstelling bestaat."

Verder opmerkelijk om te zien:

  • dat Artsen, Advocaten en Predikanten op een hoop gegooid worden (en dat ze @$#!! boven de ingenieurs staan, maar daar staan ingenieurs dan weer boven, die doet dat niets, echt niet ;)
  • dat Nederlanders het onderling oneenser zijn dan Belgen;
  • dat de Belgische ingenieurs vooruitstrevender zijn dan de Nederlandse, tenminste wat betreft spelling. Het geldt trouwens voor alle beroepsgroepen behalve bij het (hoger) onderwijspersoneel;

(Naast het inlegvel heb ik Wikipedia geraadpleegd. Ik heb de info die ik daar vandaan heb gehaald niet gecheckt.)

Een Engels in plaats van pools zwembad

Ben voor mijn zus een zwembadbouwer aan het zoeken. Ik klik wat af. En heel vaak denk ik bij een pools bedrijf terecht te zijn gekomen. 'O nee, het is Engels.'

De miljarden van den beginne

In den beginne is 13,8 miljard jaar geleden. En in den beginne was er niet god maar een proton. Of god was een proton. Samengeperst tot één miljardste van zijn omvang. Dat kan eigenlijk niet, of je kunt het je in ieder geval niet voorstellen, maar ja, het was god hè? En er waren materiedeeltjes. En hoewel ze het in de bijbel hebben over scheiden van allerlei dingen, zaten die materiedeeltjes samen met het samengeperste proton in een ruimte die nog kleiner was dan dat samengeperste protontje.

En toen was er een oerflits, een oerontploffing, een oerknal, you name it. En toen is het dus begonnen. 13,8 miljard jaar geleden. Direct daarna is het van klein heel groot (miljoenmiljard km) geworden en ook heel warm: 10 miljard graden.

Een miljard is 1.000.000.000 (9 nullen) oftewel 1.000 keer een miljoen.Ik heb weer eens zitten lezen in Een kleine geschiedenis van bijna alles van Bill Bryson. Dit keer de kinderversie. Ik heb ook gegoogeld. De 13,8 komt van allesoversterrenkunde.nl.